Výuka prostřednictvím mobilních technologií

Vyšlo 30 prosince 2012 - spravce

Jak mohou mobilní technologie pomoci při dosažení gramotnosti pro všechny, zejména v zemích, které jsou „chudé na knihy, ale bohaté na mobilní telefony“ ? Jak mohou mobilní technologie podporovat profesní rozvoj učitelů pro zlepšení kvality vzdělávání? A jak mohou podporovat rovnost žen a mužů ve vzdělávání a zvýšit příležitosti pro ženy a dívky? Odpovědi na výše uvedené otázky spojené se specifikami vzdělávání pro všechny (program EFA – Education for All) za využití mobilních technologií se budou hledat v průběhu „Druhého týdne mobilní výuky“ (MLW – Second Mobile Learning Week), který se uskuteční v sídle UNESCO v Paříži ve dnech 18. až 22. února 2013.

Výuka prostřednictvím mobilních technologií: Na konci roku 2012 bylo podle různých odhadů na šest miliard předplacených mobilních telefonů na světě. Vysoké množství mobilních telefonů zejména v rozvinutých i v rozvojových zemích otevírá nové možnosti přístupu ke zvýšení vzdělání, rovnosti i kvality. Výuka spojená s mobilními technologiemi představuje rostoucí pole vzdělávání prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, současně má značný potenciál významně ovlivnit poskytování vzdělání.

„Druhý týden mobilní výuky“ (MLW – Second Mobile Learning Week), který proběhne v sídle UNESCO v Paříži ve dnech 18. až 22. února 2013, představuje „vlajkovou loď“ této významné události, kterou je právě výuka prostřednictvím mobilních technologií.

Lze připomenout, že první týden MLW proběhl již ve dnech 12. až 16. prosince 2011 a příští, druhý týden MLW v roce 2013 se zaměří na inovace, jež napomohou dalšímu zkvalitnění tohoto druhu výuky a vzdělávání. UNESCO, jako agentura OSN, koordinuje program Vzdělávání pro všechny (EFA – Education for All), se v této souvislosti také zaměří na možnosti dalšího rozvoje EFA ve spolupráci s účastníky MLW, mezi nimiž budou mezinárodní publikum, specialisté informačních a komunikačních technologií v oblasti vzdělávání i zástupci z nevládních organizací a společností. Více informací o mobilních technologiích spojených s výukou lze najít i na webových stránkách UNESCO Education Sectorhttp://www.unesco.org/new/en/education/resources/online-materials/single-view/news/learning_with_mobile_technologies/ .

Tagy |, , , ,

Archiv