VZDĚLÁNÍ21 Digitální výuka

Vyšlo 01 října 2012 - spravce

Studenti mohou začít s využíváním počítačů běžným, produktivním způsobem. Základní programové vybavení a zdroje, jako jsou Microsoft Office a přístup na internet a jejich využívání podporuje rozvoj dovedností: organizace práce, analytické a kritické myšlení, komunikace, vytváření prezentace a další). Pomocí každodenního používání technologií si žáci osvojí nové formy myšlení, návyky a znalosti, které jim budou sloužit i v budoucnosti. Digitalizace výuky neslouží k většímu využívání technologií žáky, ale ke smysluplnému využívání a klade důraz na vyvážený přístup pro všechny žáky bez rozdílu.

Tagy |,

Archiv