Společnost SODATSW řeší téma kyberšikany, vyhlašuje soutěž pro školy

Vyšlo 17 dubna 2012 - spravce

Společnost SODATSW, dodavatel technologií a řešení pro správu a zabezpečení školních PC, zahájila soutěž pro střední školy po celé ČR. V rámci ní mají studenti za úkol zpracovat projekty věnující se problému kyberšikany. Autoři deseti nejlepších prací obdrží poukázky na nákup v obchodním řetězci Datart. Vítězná škola navíc získá softwarové řešení Správce učebny pro zabezpečení počítačů a efektivní výuku.

Nová soutěž společnosti SODATSW je určena pro studentské kolektivy i jednotlivce na středních školách. Jejím cílem je podnítit studenty k analýze a zamyšlení nad internetem a riziky kyberšikany. Studenti se mohou zaměřit jak na rizika a negativní důsledky kyberšikany, tak přímo na možnosti obrany. Digitální projekty mohou být zpracovány ve formátu fotografie, grafiky či videa. Soutěžní práce je možné zasílat od 16. dubna do 11. května 2012.

„Tématem soutěže chceme nejen studenty, ale také vyučující motivovat k větší informovanosti v oblasti kyberšikany. Jelikož se jedná především o násilí psychického rázu, nemusí být včas odhaleno,“ uvedl Martin Hanzal, výkonný ředitel společnosti SODATSW, která vyvíjí originální řešení pro zabezpečení a správu školních PC. „Právě studenti jsou nejčastějšími uživateli internetu. Z tohoto důvodu jsou také nejohroženější skupinou, které se tento druh šikany týká. Kyberšikana je opravdu nebezpečným jevem, který byl dosud podle nás neprávem opomíjen,“ dodal Hanzal.

Odborná porota bude posuzovat jak kvalitu technologického zpracování, tak přínos projektů s tématem kyberšikany. Vítězná škola obdrží profesionální řešení Správce učebny včetně auditních modulů pro zabezpečení PC a efektivní výuku. Zároveň získá technickou podporu, kterou může spolu se softwarem využívat po dobu jednoho roku. Tvůrci deseti nejlepších projektů získají poukázku v hodnotě 1 000 Kč na nákup v obchodním řetězci Datart.

„Jedná se již o druhý ročník soutěže, kterou vypisuje společnost SODATSW pro tuzemské školy. V loňském roce jsme se setkali s pozitivní zpětnou vazbou, a to jak ze strany vedení škol, tak i samotných studentů. Jsme rádi, že je práce na podobných projektech baví a věnují jim svůj volný čas,“ uvedla Klára Navrátilová, která má ve společnosti SODATSW na starosti marketingové kampaně pro školy. „Studenti nám mohou zasílat své soutěžní projekty prostřednictvím e-mailu nebo poštou ve formě CD či DVD,“ dodala Navrátilová s tím, že bližší informace o soutěži i výhrách je možné nalézt na stránkách společnosti SODATSW.

 

Soutěžní projekty můžete zasílat na email klara.navratilova@sodatsw.cz.

 

 

Archiv