Zajímavý projekt Moderní učitel je u konce

Vyšlo 14 března 2012 - spravce

Po 3 letech je končí projekt s názvem „Moderní učitel se multimediálních technologií nebojí“. Byl realizován Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediskem služeb školám České Budějovice, Nemanická 7 za podpory EU a ESF. Projekt se zaměřoval na odbourání obav pedagogů z práce s interaktivní tabulí, skenerem, diaprojektorem, videokamerou či digitálním fotoaparátem. Jeho účastníky byli jihočeští pedagogové ze středních základních škol, kteří pracovali ve skupinách, seznamovali se s teorií a v úzkém spojení s ní získávali i praktické dovednosti práce s technikou. Právě ta totiž získala své uplatnění při zefektivňování i zvyšování přitažlivosti výuky na školách. Nechyběl ani aktuální e-learning, který se stal prostředníkem mezi lektory a účastníky.

Přestože cílovou skupinou projektu byli pedagogové, prodloužený efekt tohoto projektu by se měl projevit u zvýšení zájmu o výuku ze strany žáků a studentů. Měli by před ně totiž předstupovat učitelé, kteří budou vhodně využívat moderní technologie ve svých předmětech, budou do práce s ní zapojovat i své žáky, kteří se ji naučí využívat ke zlepšování nejen své informační gramotnosti, ale i obecné vzdělanosti vůbec.

 

Zdroj: UN

Archiv