SODATSW spouští celorepublikovou vzdělávací kampaň pro školy

Vyšlo 17 února 2012 - spravce

Společnost SODATSW, specialista v oblasti šifrování dat, právě spouští unikátní vzdělávací kampaň pro základní a střední školy. V rámci ní upozorní ředitele vzdělávacích ústavů na stále vyšší rizika spojená s nezabezpečenými informacemi a dokumenty. V celorepublikové kampani bude osloveno přes 4000 škol.

V rámci kampaně s názvem „Zabezpečená škola 2012: Informace pod zámkem“ bude společnost SODATSW informovat školy o všech rizicích a aktuálních problémech v oblasti bezpečnosti informací. Její loňský průzkum totiž ukázal, že pouze 11 % škol chrání svá data specializovaným softwarem. Přitom například 22 % vyučujících se setkává s tím, že se žáci ze školních počítačů pokoušejí navštívit internetové stránky s nevhodným obsahem. Oslovování škol bude probíhat od února do května 2012.

„Téměř každá škola se v současné době potýká s tím, že studenti místo výuky informatiky nelegálně stahují filmy, software či hudbu. Zároveň mají leckdy přístup i k interním informacím školy, které mohou snadno zneužít,“ uvedl Martin Hanzal, výkonný ředitel společnosti SODATSW, která vyvíjí speciální řešení pro zabezpečení a snadnou správu počítačového vybavení ve školách. „Většina ředitelů bohužel tomuto faktu nevěnuje přílišnou pozornost. Trestní odpovědnost za porušování zákona však leží právě na vedení školy. Rádi bychom jim proto poradili, jak mít školní počítače a data v nich zcela pod kontrolou,“ dodal Hanzal, člen pracovní skupiny NATO pro ochranu kyberprostoru, který patří mezi špičky ve svém oboru.

Kampaň se nebude obracet pouze k vedení škol, ale zaměří se rovněž na IT odborníky a samotné žáky, kterých se problém týká nejvíce. Ti budou do projektu zapojeni formou soutěží na téma kyberšikany a zneužívání informací na sociálních sítích. Právě prostřednictvím podobných soutěží je chce společnost SODATSW motivovat studenty k zodpovědnějšímu přístupu k zabezpečení a správě IT vybavení. Základní a střední školy však nebudou jediným sektorem, na který se vzdělávací kampaň bude specializovat. Ve druhé polovině roku se zaměří také na univerzity, kterým nabídne možnost přednášek specialistů z oboru.

Z našeho loňského průzkumu využití počítačového vybavení ve školách vyplynulo, že otázka zabezpečení IT je pro školy velmi aktuální,“ uvedla Klára Navrátilová, která má ve společnosti SODATSW školský sektor a novou marketingovou kampaň pro školy na starosti. „Rádi bychom zjistili, zda se situace v této oblasti nějak změnila. Proto i letos plánujeme zmapovat a upřesnit aktuální stav zabezpečování IT v českém školství,“ dodala Navrátilová.

Tagy |

Archiv