Domácí digitální škola startuje

Vyšlo 13 února 2012 - spravce

Umožnit prostřednictvím moderních komunikačních technologií dětem po úraze nebo dětem dlouhodobě nemocným zůstat v kontaktu s jejich původní třídou. To je cíl projektu Domácí digitální škola. Ten nyní po půlročních přípravách vstupuje do testovací fáze.

Domácí digitální škola je součástí projektu „Digitalizace – digitální vysílání jako nová technologie a nový trh“, které realizuje občanské sdružení Hermes. Projekt je financován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu ČR, v rámci opatření JPD 3 zaměřeného na podporu inovací a nových technologií. Partnerem projektu je vysoká škola NEWTON College.

Domácí digitální škola je virtuální vzdělávací prostředí, kde na jedné straně je žák, na druhé učitel. Oba jsou vybaveni notebookem a videokamerou, což jim umožňuje spolu komunikovat v reálném čase. „Obrazovka je rozdělena na tři části. V levé horní třetině plochy obrazovky je videookno, kde spolu mohou žák a učitel hovořit. V pravé horní třetině je prostor pro prezentace probírané látky. Power point nebo dokumenty ve Wordu. Pod tím je chat řádek, kde si mohou spolu psát, případně lze takto žáka písemně zkoušet,“ popisuje manažer DDŠ Petr Vrabec mediální nástroje.

Projekt je připraven pro všechny dostupné platformy, tedy pro internet i pro digitální vysílání. „Předpokládáme, že v budoucnu bude jeden obsah a rozhodující bude pouze to, přes kterou periferii se uživatel k tomu obsahu připojí,“ zdůvodňuje Petr Vrabec, proč je DDŠ multitechnologická a plánuje využívat jak IP tak DVB. Po několika měsících příprav a odzkoušení techniky Domácí digitální škola nyní vstupuje do fáze pilotního testování. Na této části projektu bude spolupracovat FN Motol a její nemocniční škola. „Vybrali pro nás děti. Potom jsme společně získávali souhlas rodičů a jejich kmenové školy,“ popisuje člen projektového týmu Alexandr Budka.

V září a říjnu se uskuteční experimentální vyučování, poté dojde k vyhodnocení projektu. „Je to obsahově i technologicky neutrální prostředí. Možná i proto jsme byli osloveni, abychom se zaměřili na všechny děti, nejen na ty postižené,“ říká člen týmu Ondřej Babica. Podle něj DDŠ sledují s velkým zájmem jak státní instituce, tak neziskové organizace, které se zabývají domácím vzděláváním.

 

Zdroj: Tisková zpráva DDŠ

Tagy |, ,

Archiv