Nový tištěný čtvrtletník Open source & praxe

Vyšlo 26 května 2011 - Roman Kučera

V rámci snahy o zviditelnění úspěšných příkladů využití open-source řešení začala obecně prospěšná společnost Liberix vydávat tištěný čtvrtletník pojmenovaný „Open source & praxe“. Jedná se o krátké ‚noviny‘, ve kterých jsou publikovány články popisující praktické možnosti open source v nejrůznějších oblastech podnikání, vzdělávání a každodenního života.

Magazín o open-source softwaru

Hlavním záměrem nové publikace je upozorňovat na podnětné ukázky z praxe, vynášet na světlo zajímavé souvislosti a poskytnout prostor pro prezentaci případových studií zaměřených na nasazení open source. První číslo, které vyšlo počátkem dubna, mělo dobrý ohlas a zájem projevila řada státních i soukromých organizací.

Čtvrtletník je určen zejména pro zástupce firem, státní správy a škol, kterým bude podávat pomocnou ruku při hledání argumentů, formulování záměrů a rozhodování o otázkách souvisejících s přípravou IT strategie a volbou softwarových řešení. Výběr materiálů pro každé číslo je založen na pečlivém posouzení relevance témat pro očekávané publikum.

Open source & praxe je k dispozici zdarma; tištěné vydání je rozesíláno konkrétním adresátům a zájemcům a zároveň nabízeno na konferencích a oborových setkáních. Elektronickou verzi novin a další informace lze získat z oficiálních webových stránek projektu: http://osspraxe.cz/.

Zdroj: Liberix, o.p.s.

Tagy |, ,

Archiv