Den bezpečnějšího internetu 2013: komunikujte ohleduplně!

Vyšlo 02 února 2013 - spravce

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) se opět připojuje k celosvětové kampani ke Dni bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day, SID). Letos se SID v České republice koná pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Mgr. Moniky Šimůnkové. Tématem jubilejního, desátého ročníku SID jsou online práva a zodpovědnost. NCBI v souvislosti s událostí (5. 2. 2013) zviditelňuje aktivity vlastní i aktivity významných českých subjektů. Organizuje také soutěž — zejména pro školy, knihovny, zájmové organizace atd., i pro nadšené jednotlivce, kteří jsou ochotni věnovat čas osvětě ve prospěch bezpečnosti dětí a mládeže (ale nejen jich) na internetu. Veškeré informace jsou dostupné nawww.saferinternetday.cz.

Den bezpečnějšího internetu letos provází motto „Connect with Respect — online rights and responsibilities“, které se dá volně přeložit jako „komunikujte ohleduplně“. Vyzývá především k uvědomění si vlastní zodpovědnosti ve světě internetu nejen vůči sobě, ale i k ostatním. Cílí na vyšší ochranu vlastního soukromí, respektování práv dalších uživatelů a užívání online prostředí s ohledem na základní pravidla netikety (etických pravidel v prostředí internetu).

Do výše uvedené soutěže se mohou zapojit ti, kteří uspořádají do konce března 2013 jakoukoliv osvětovou aktivitu podle stanovených pravidel. Může jít o besedu s žáky, výtvarnou nebo vědomostní soutěž, přednášku či neformální diskuzi, anebo natočení osvětových videoklipů o aspektech bezpečnosti online a potenciálních hrozbách, které dnešní svět internetu obsahuje. Tématem by měla být zejména slušná, ohleduplná a tolerantní online komunikace.

NCBI opět připravuje v souvislosti se Dnem bezpečnějšího internetu mnoho aktivit, o kterých průběžně informuje rovněž na s! tránkách www.saferinternet.cz. Během „oslav“ budou představeny! rovněž hmatatelné výstupy:

  • Edukační DVD „NETstory“ pro pedagogické pracovníky, které obsahuje 5 hraných filmů na téma rizikového chování dětí a mládeže, včetně komentářů fundovaných odborníků k jednotlivým tématům. Součástí DVD je také metodická opora pro pedagogy a pracovní listy pro práci s žáky. Jednotlivé filmy i metodiky jsou volně k dispozici také na www.saferinternet.cz/netstory.
  • Publikace „Bezpečnost dětí na Internetu — rádce zodpovědného rodiče“ (nakladatelství Computer Press), autorů L. Eckertové a D. Dočekala, jíž poskytlo NCBI odbornou podporu. Kniha obsahuje řadu praktických rad a doporučení pro deset vytipovaných rizikových oblastí (doplněno vyjádřeními odborníků), reálné příběhy ze života, informace z oblasti práva atd. Ke čtení není třeba žádných speciálních znalostí. Jednotlivé kapitoly lze číst i samostatně. Více informací nawww.saferinternet.cz/bezpecnost-deti-na-internetu a knihy.cpress.cz/bezpecnost-deti-na-internetu.html.
  • Podporu kampani ke Dni bezpečnějšího internetu 2013 vyjádřilo mnoho organizací i komerčních subjektů, jimž není lhostejné, jaké prostředí online společně vytváříme. NCBI na webových stránkách www.saferinternetday.cz uvádí seznam aktivit těchto spřátelených organizací. Za všechny uveďme například spol. Aukro, která podpoří SID 2013 bannerovou kampaní na internetu i další publicitou prostřednictvím svých produktů a spol. UPC ČR, která též poskytne publicitu ve svém vysílání i na internetu.

Tagy |, ,

Archiv