Konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách

Vyšlo 28 října 2012 - spravce

Národní institut pro další vzdělávání zve na celostátní konferenci pro pedagogické pracovníky „Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách“, která se uskuteční ve dnech 21. – 22. listopadu 2012 v kongresovém hotelu Jezerka, Seč-Ústupky.

Konference bude zaměřena na inovativní metody a formy práce se zapojením digitálních technologií do výuky. Důraz bude kladen na praktické využití ICT a ověřené metodické postupy. Přednášející jsou z řad zkušených ředitelů, učitelů a lektorů. Účastníci zde naleznou inspiraci, osvědčené postupy a příklady dobré praxe, které jistě ocení při tvorbě vlastních DUMů. Podívají se společně nejen na výsledky práce úspěšných škol, ale i na celý proces realizace projektu; od prvního kroku – tedy jak si vybírat partnery, jak techniku správně do výuky začlenit, jak pracovat s učitelským sborem až po výběr interaktivních prvků a jejich správné začlenění do výuky. První den konference bude probíhat společně v plénu, druhý den bude zaměřen na praktické workshopy.

PROGRAM

21. listopadu 2012 (společný program, kongresový sál)

11.10 – 12.30

Projekt ICT profesionál; Představení aktivit projektu a možnosti zapojení učitelů a škol.

Ing. Mgr. Milan Bareš, Národní institut pro další vzdělávání

Jak zajistit skutečný posun v kvalitě interaktivní výuky aneb projekt není o nákupu techniky. Prezentace úspěšného školního projektu, jeho výsledků i problémů, se kterými se realizátoři během jeho realizace potýkali.
Mgr. Miloslava Šilarová, OU a PŠ Chroustovice

Zásady úspěšné implementace ICT technologií ve výuce
Miloš Hubatka, ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo

Jak si vybrat vhodné technologie a partnera pro školu
Mgr. Josef Kyncl, ZŠ Krouna

14.00 – 16.00

Dlouhodobé a koncepční školení jako základ úspěchu při implementaci interaktivních tabulí do výuky
Mgr. Jaroslav Novák, certifikovaný lektor

Digitální třída, poznatky z projektu Vzdělání 21
Mgr. Daniel Preisler, Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice

Experimentem k poznání
Využití badatelského principu ve výuce přírodovědných předmětů.
Gymnázium Polička

Jak mi pomáhá Jazykový laboratorní systém zefektivnit výuku cizích jazyků
PaedDr. Jana Pecháčková, ZŠ Hálkova Olomouc

16.30 – 18.30

Zpětná vazba a rychlé prověření znalostí žáků pomocí odpovědních systémů
Mgr. Jana Peřinová, ZŠ Pitín

Doporučení a koncepce při tvorbě DUMů; Inspirativní ukázky učitelských i žákovských prací, spolupráce s portálem ActivUcitel.
Mgr. Bronislav Návojský, ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod

Respektujeme autorská práva; Základní pravidla a úskalí při tvorbě DUMů s ohledem na autorská práva, příklady, řešení, problematická místa.
Mgr. Jaroslav Bis, koordinátor školícího centra., certifikovaný lektor

Nejčastěji používané on-line nástroje v ČR
Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha

DUMy pro inspiraci – DOMINO
Přehlídka některých vítězných DUMů 1. ročníku soutěže DOMINO pro inspiraci i využití.

 

22. listopadu 2012

9.00 – 12.00 – Profimedia

Tipy a triky při tvorbě DUM na interaktvní tabuli

Mgr. Eva Dvořáková, Středisko moderního vzdělávání

Interaktivně i bez tabule, využití odpovědních systémů ve výuce
Mgr. Eva Dvořáková, Středisko moderního vzdělávání

Experimentujeme v laboratoři aneb jak učit přírodní vědy tak, aby studenty bavily
Ing. Miroslav Staněk, PASCO CZ

Experimentujeme mimo laboratoř, sběr dat v okolí hotelu a jejich vyhodnocování
Ing. Miroslav Staněk, PASCO CZ

Praktická ukázka práce v jazykové laboratoři Mercurius 21
Ing. Jan Liška, EDUKA centrum

9.00 – 12.00 – AV Media

Každý sám a přesto ve skupině (digitální třída)
Mgr. Jana Peřinová, ZŠ Pitín

Snadné a rychlé ověření znalostí vašich žáků
Mgr. Jana Peřinová, ZŠ Pitín

Učte přírodní vědy atraktivní formou
Mgr. Iva Loužecká, DiS.

Zapojte žáka do výuky atraktivním DUMem s (R)evolučními nástroji SMART Notebook 11
Mgr. Iva Loužecká, DiS

Anotace vybraných příspěvků:

Jak zajistit skutečný posun v kvalitě interaktivní výuky aneb projekt není o nákupu techniky
Prezentace úspěšného školního projektu, jeho výsledků i problémů, se kterými se realizátoři během jeho realizace potýkali. Uvedeme důvody vstupu do projektu, popíšeme jeho průběh a zhodnotíme jeho přínos po stránce materiální, výukové, osobnostní i image školy. Na závěr představíme také praktické ukázky práce s interaktivními hodinami.

Dlouhodobé a koncepční školení jako základ úspěchu při implementaci interaktivních tabulí do výuky
Školení bývá v rámci projektů často podceňováno a školy mnohdy spoléhají na účinnost základního školení či iniciativu jednotlivých učitelů. „Výsledky“ založené na této skutečnosti jsou vidět všude kolem nás. Jak by měl školící program vypadat, si představíme na několika vzorových projektech.

Jak mi pomáhá Jazykový laboratorní systém zefektivnit výuku cizích jazyků
Zkušenosti pedagoga, který pracuje s jazykovým laboratorním systémem, jsou v dnešní době zatím ojedinělé. O to zajímavější je pohled učitele na tvorbu výukových materiálů, motivaci žáků a výsledky, které tato specializovaná výuka přináší.

Respektujeme autorská práva
Základní pravidla a úskalí při tvorbě DUMů s ohledem na autorská práva, příklady, řešení, problematická místa. Co všechno bych měl vědět o autorských právech, abych mohl vytvářet DUM a neporušil „autorský zákon“? Jak správně citovat a uvádět zdroje? Kde legálně získat materiály pro tvorbu DUM (obrázky, fotografie,…)? Jak má vypadat DUM po formální stránce? Rádi Vám na tyto
otázky odpovíme.

Anotace workshopů:

Tipy a triky při tvorbě DUM na interaktivní tabuli
Na portále ActivUcitel je již více než 16 tisíc velice kvalitních výukových materiálů. My jsme je pro Vás prošli a vybrali ty nejlepší přípravy. Ty Vám společně s materiály z naší vlastní produkce ukážeme. Věříme, že inspiraci si najde každý, ať již používá interaktivní tabuli nebo odpovědní systém.

Interaktivně i bez tabule, využití odpovědních systémů ve výuce
Přijďte se podívat, že odpovědní systémy Activ jsou samostatným interaktivním nástrojem. Na příkladech z praktické výuky uvidíte možnosti interaktivní komunikace se studenty i testování, vytvoříte různé typy otázek a zjistíte, jak začlenit do výuky v „učebně bez tabule“ i toho posledního studenta. Chybět nebude ani ukázka práce vlastním tempem.

Experimentujeme v laboratoři aneb jak učit přírodní vědy tak, aby studenty bavily
Ukážeme Vám, jak zajímavá může být výuka přírodovědných předmětů, pokud začnou studenti experimentovat, hledat souvislosti a nacházet řešení za pomoci moderní techniky, která je „chytne“. Zpracované laboratorní úlohy nahrané do měřícího rozhraní SPARKvue provedou studenty i učitele poznáním jednotlivých přírodních zákonů.

Experimentujeme mimo laboratoř, sběr dat v okolí hotelu a jejich vyhodnocování
Výuka fyziky i ostatních přírodovědných oborů nemusí být vázána na konkrétní učebnu či laboratoř. Interakce s přírodními zákony mimo prostředí školy je pro studenty nejen poutavá, ale přispívá ke skutečnému poznání okolního světa a jeho zákonů, bez ohledu na to, zda analyzujeme environmentální či fyzikální jevy. Pojďte s námi do přírody „sebrat“ pár vzorku a zaznamenat data z okolí hotelu.

Praktická ukázka práce v jazykové laboratoři Mercurius 21
Pojďte si nasadit sluchátka a poslechněte si, jak jazykový laboratorní systém MERCURIUS 21 funguje. Vyzkoušíme si práci s celou třídou, ve skupinách či ve dvojicích, ukážeme, jak může učitel monitorovat, zaznamenávat či zpětně přehrávat dialogy, jak zvolí správný vstup. Pojďte se přesvědčit, že jazykový laboratorní systém může fungovat i bez počítače! Stačí pár tlačítek, vše ostatní udělá
systém za vás.

Každý sám a přesto ve skupině (digitální třída)
Přijďte se inspirovat jak zapojit žáky i s jejich vlastními počítači nebo tablety ve SMART digitální třídě, kde můžete lépe řídit práci ve skupině, zadávat, kontrolovat a vyhodnocovat jednotlivé úkoly a ověřovat znalosti. Kromě monitorování práce žáka na dálku, můžete do výuky zapojit také rodiče.

Snadné a rychlé ověření znalostí vašich žáků
Nezdržujte se vytvářením písemných testů, ověřte si znalosti svých žáků rychle a jednoduše. Tímto způsobem hodnocení oživíte hodiny, zvýšíte a udržíte pozornost žáků, získáte okamžité výsledky, které můžete archivovat. Přijďte a nechte se zapojit do praktických ukázek.

Učte přírodní vědy atraktivní formou
Připravte pro své žáky zajímavou hodinu z oblasti přírodních věd a umožněte jim zábavně poodhalit zákonitosti přírody v každodenním životě. Využijte k tomu nejen interaktivní tabuli, vizualizéru nebo odpovědního a hlasovacího systému, ale zařaďte i systém PASCO, který je ideální pro výuku v odborných učebnách i v terénu.

Zapojte žáka do výuky atraktivním DUMem s (R)evolučními nástroji SMART Notebook 11
Používáte SMART Board a tvoříte vlastní digitální učební materiály pro výuku? Hledáte více inspirace, chcete znát novinky, které přináší nová verze autorského programu SMART Notebook 11? Přijďte a naučte se tvořit vlastní flashové animace, pracovat s rozšířenými možnostmi multimédií i tabulek a vytvářet atraktivnější a přehlednější DUMy.

 

Tagy |,

Archiv