Problém nelegálního stahování souborů z internetu trápí 27 % českých škol

Vyšlo 30 července 2012 - spravce

S nelegálním stahováním souborů z internetu na školních počítačích se v současnosti potýká 27 % českých škol. Vyplývá to z celorepublikového průzkumu, který provedla mezi základními a středními školami společnost SODATSW v rámci své půlroční informační kampaně. Jejím cílem bylo zmapovat úroveň zabezpečení školního IT vybavení a upozornit vedení škol na možná rizika.

Průzkum společnosti SODATSW realizovaný v rámci kampaně s názvem „Zabezpečená škola 2012: Informace pod zámkem“ ukázal, že bezmála 20 % škol nechrání počítače a citlivé údaje v nich žádným způsobem. Na školních počítačích žáky nejvíce láká využívání multimédií a e-mailu či návštěva sociálních sítí. Často také stahují nelegální software, hudbu či filmy.

„Z našeho letošního průzkumu na českých školách vyplynulo, že je zabezpečení školních počítačů stále velice podceňováno. Ředitelé často vůbec netuší, zda je žáky na školních počítačích porušován zákon. Trestní odpovědnost má přitom vedení školy,“ sdělil Martin Hanzal, výkonný ředitel společnosti SODATSW, předního dodavatele řešení pro správu počítačů. „Současná informovanost o zabezpečení školního IT vybavení a jeho stávající stav je alarmující. Pomocí naší kampaně jsme se snažili na stěžejní rizika upozornit,“ doplnil Hanzal s tím, že se nové poznatky odrazí v dalších aktualizacích firemního produktu Správce učebny, který řeší zabezpečení a snadnou správu školních počítačů.

V rámci půlroční kampaně si společnost SODATSW kladla za cíl upozornit mimo jiné na rizika užívání internetu a porušování autorských práv. Na základních i středních školách proto proběhly pro žáky soutěže, které na tuto problematiku reagovaly. Témata soutěží šířila informační osvětu nejen mezi samotné školáky, ale také vedení školy a pedagogy.

„Prostřednictvím soutěží jsme chtěli zábavnou cestou zvyšovat ve školách informovanost o rizicích, která s užíváním internetu bezprostředně souvisí. Účast byla vysoká, spolupracovali jsme i s žáky ze speciálních ústavů. Jejich snaha a abnormální úsilí nás inspirovaly k zamyšlení, jak těmto školám pomoci,“ uvedl Tomáš Stranyánek, ředitel rozvoje SODATSW. „Vysokou úroveň soutěže dokládá skutečnost, že o vítězné projekty projevila zájem i Policie České republiky. Využije je k šíření osvěty o nebezpečí internetu,“ dodal Stranyánek.

Archiv