EU peníze školám: dodavatelé se nesmějí podílet na přípravě projektů

Vyšlo 14 července 2011 - spravce

Školní inspekce a agentura Czech Education and Research Agency (CERA) v současné době vyšetřují desítky základních škol v souvislosti s nelegálním ovlivněním výběrových řízení na dodávky hardware a software v projektu EU peníze školám. Dodavatelské firmy školám pomáhaly nebo přímo tvořily potřebnou projektovou dokumentaci, což je podle vyjádření MŠM v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.

Server Česká škola, který o tomto problému informoval, uvádí, že: „…zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem, pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení. Některé dodavatelské firmy ale přesto desítkám škol nabízely pomoc při administraci projektu a dodaly základním školám šablony do kancelářských balíků pro přípravu výzev pro výběrová řízení s popisem, jak je vyplnit.

Školy tedy takto nejen porušily zákon, ale vzdaly se i možnosti získání nejvýhodnější nabídky, protože šablony byly samozřejmě zpracované ve prospěch dodavatelů.

Podle vyjádření MŠMT se v případě škol, které takto postupovaly, bude zřejmě jednat o porušení rozpočtové kázně. Ministerstvo navíc v této souvislosti nevylučuje ani podání trestního oznámení na dotyčné dodavatelské firmy.

 

Tagy |,

Archiv