Státní maturity mají podporu veřejnosti

Vyšlo 23 dubna 2011 - Redakce

Podle názoru nadpoloviční většiny veřejnosti je zavedení státní maturity správným krokem k reformě školství. Jak ukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, většinově převládá rovněž názor, že státní maturita zvýší prestiž českého vzdělávání. Zatímco v srpnu loňského roku v otázce státních maturit převládaly v průzkumu společnosti SANEP hlasy pro její zavedení pouze těsně nad těmi zápornými, v listopadu se již na stranu zavedení státní maturity přiklonil větší počet domácí populace.

Internetový průzkum společnosti SANEP proběhl v listopadu 2010 na reprezentativním vzorku 5,056 dotázaných ve věkové kategorii 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 190 tisíc registrovaných uživatelů 12.388 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +- 1,5 procentního bodu.

  • Jako správný krok k reformě českého školství vnímá zavedení státní maturity 54,1 % dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace.
  • Zvýšení prestiže českého vzdělávání nastane díky státním maturitám dle názoru 48,8 % dotázaných. Opačného názoru je 42,5 % respondentů.
  • Většina (47,3 %) dotázaných se rovněž domnívá, že státní maturity umožní studentům kvalitnější přípravu na případná další studia, což si však nemyslí 41,5 % dotázaných.
  • Státní maturity, v nichž ve zkušebním celostátním režimu neuspěla třetina studentů, vnímá jako spravedlivý test vědomostní úrovně všech studentů středních škol 57,8 % dotázaných.
  • Právě výsledky celostátní generálky státních maturit vnímá jako alarmující premiér Petr Nečas. Jeho obavy však nesdílí nadpoloviční většina 53,1 % dotázaných.
  • Stejně tak s Petrem Nečasem, který se domnívá, že by státní maturity měly být méně náročné, nesouhlasí takřka dvě třetiny respondentů (59,5 %). Na své straně má tak Petr Nečas pouze 29,2 % dotázaných.

Zdroj: ČTK – Protext

antiviry digitální studium digitální škola domácí škola dotace dotační programy e-kniha e-learning EU Google inovace internet kampaň vzdělávací kampaň kampaň pro školy kancelář licence Linux Microsoft mobilní technologie mobilní telefony Open Source pc hry sociální sítě software soutěž správa IT technologie videohry vzdělávání výzkum Windows

Archiv