Státní maturity mají podporu veřejnosti

Vyšlo 23 dubna 2011 - Roman Kučera

Podle názoru nadpoloviční většiny veřejnosti je zavedení státní maturity správným krokem k reformě školství. Jak ukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, většinově převládá rovněž názor, že státní maturita zvýší prestiž českého vzdělávání. Zatímco v srpnu loňského roku v otázce státních maturit převládaly v průzkumu společnosti SANEP hlasy pro její zavedení pouze těsně nad těmi zápornými, v listopadu se již na stranu zavedení státní maturity přiklonil větší počet domácí populace.

Internetový průzkum společnosti SANEP proběhl v listopadu 2010 na reprezentativním vzorku 5,056 dotázaných ve věkové kategorii 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 190 tisíc registrovaných uživatelů 12.388 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +- 1,5 procentního bodu.

  • Jako správný krok k reformě českého školství vnímá zavedení státní maturity 54,1 % dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace.
  • Zvýšení prestiže českého vzdělávání nastane díky státním maturitám dle názoru 48,8 % dotázaných. Opačného názoru je 42,5 % respondentů.
  • Většina (47,3 %) dotázaných se rovněž domnívá, že státní maturity umožní studentům kvalitnější přípravu na případná další studia, což si však nemyslí 41,5 % dotázaných.
  • Státní maturity, v nichž ve zkušebním celostátním režimu neuspěla třetina studentů, vnímá jako spravedlivý test vědomostní úrovně všech studentů středních škol 57,8 % dotázaných.
  • Právě výsledky celostátní generálky státních maturit vnímá jako alarmující premiér Petr Nečas. Jeho obavy však nesdílí nadpoloviční většina 53,1 % dotázaných.
  • Stejně tak s Petrem Nečasem, který se domnívá, že by státní maturity měly být méně náročné, nesouhlasí takřka dvě třetiny respondentů (59,5 %). Na své straně má tak Petr Nečas pouze 29,2 % dotázaných.

Zdroj: ČTK – Protext

Archiv